Tidigare objekt, ett urval


  • Facebook, svetsning och inmätning av fiber i hall 2 i Luleå
  • Dokumentation av fibernät åt Telia
  • Marieholmstunneln i Göteborg, installation av all fiber och länkarna till kameraövervakning.
  • Lambohov i Linköping. Installation av fibernät till 120 lägenheter i samarbete med Sappa.